viernes, 2 de octubre de 2015

Tarefa grupal Módulo II, competencias comunicativas


Para realizar una nueva entrada no noso blog decidimos adentrarnos no mundo da comunicación e dar a coñecer a todos os que nos sigan un dos temas que tratamos no módulo dous, presentando así non so a comunicación senon tamén o traballo dun gran ponente como o foi Fernando Aguilar.

¿Que é a comunicación?

Durante a sesión impartida polo Psicólogo Fernando Aguiar, comezamos por definir a comunicación como un proceso mediante o cal o emisor e o receptor establecen unha conexión nun momento e espacios determinados para transmitir, intercambiar ou compartir ideas, información ou significados que son comprensibles para todos.


¿Qué elementos a compoñen?
 • Emisor: persoa/s que emite a mensaxe
 • Receptor: persoa/as que recibe a mensaxe
 • Mensaxe: contido da información que se envía.
 • Canle: vía pola que se transmite a mensaxe.
 • Código: signos e regras que se empregan para enviar a mensaxe.
 • Contexto: conxunto de circunstancias nas que se produce a comunicación.


¿Qué tipos de comunicación hai?

Existen dous tipos de comunicación: a comunicación verbal e a non verbal.

A primeira delas, a verbal, fai referencia as palabras que utilizamos e as inflexións da nosa voz; e, a segunda, fai referencia a todas aquelas canles que transmitimos durante a conversa como pode ser o contacto visual, xestos faciais, posturas, entre outros; sendo de vital importancia coidala moito, posto que unha discordancia entre ambas linguaxes pode confundir ó receptor e provcar que non entenda ben a nosa mensaxe.

Ambas as dúas comunicacións están moi ligadas e sempre se dan xuntas, de feito, o 55% do que transmitimos facémolo a través da linguaxe non verbal, polo que a continuación podedes visualizar un vídeo onde se amosan unhas pautas para unha comunicación non verbal eficaz.
Aprendemos que hai dous aspectos a ter moi en conta son: as posturas e os acenos.


As posturas
Posicións corporais que poden reflectir diferentes actitudes e que poden predispoñer ó receptor e levalo a unha inequívoca interpretación da mensaxe. As máis habituais son:

 • Cabeza alzada para atrás: superioridade
 • cabeza baiza: inferioridade, pasividade, sumisión
 • Cabeza inclinada cara un lado: petición de un favor, dar tranquilidade.
 • Mans cara arriba: apertura.
 • Palmas cara fora: rexeitamento
 • Palmas cara abaixo: calmar ó interlocutor
 • Mans cruzadas: concentración.
 • Mans xuntas: súplica
 • Tronco cara diante, pernas repregadas baixo a cadeira: timidez, inferioridade.
 • Tronco cara atrás, pernas estendidas: superioridade, desafogo...Os acenos

Aprendemos que é fundamental ter moito coidado con eles para crear unha comunicación transparente e eficaz. Existen varios tipos:

 • Barreira: mans tapando a cabeza, brazos cruzados, axitación no asento, mirada perdida…
 • De apoio: asentir ca cabeza, golpear cos pes…
 • Disonancia e engano: contacto coa man nas zonas do nariz e da boca

A eficacia da comunicación

Somos primordialmente seres sociais, no sentido de que pasamos a maior parte das nosas vidas con outras persoas. Por consiguente, e importante aprender a entenderse cos outros e a  funcionar axeitadamente nas distintas situacions sociais. Para conseguilo e fundamental que a mensaxe sexa coherentes, e para iso debemos emoregar: verbos de acción, complementos cuantitativos, prazos, frases que ilustren o que se di, unha idea por por frase e frases cortas.


As vías de comunicación 
Clasifícanse en:

1. vía subjetiva: non toma en conta aos outros e supón unha actitude impositiva
2. vía afectiva: só interesa a relación coa outra persoa. xera confianza e potencia o bó ambente.
3. vía obxetiva: tensión sobre o outro e o seu obxetivo. só interesa o resultado común.
4. vía egocéntrica: estou tensionado sobre min mismo. Non teño en conta  nin ao outro nin a o noso obxetivo. Só me intereso por min mismo.

As Actitudes

Hai que prever a influencia que imos ter sobre o noso interlocutor en función da actitude que adoptemos. Podemos adoptar actitudes dos seguintes tipos:

 • Avaliación: Contén un xuízo moral sobre o que expresa o noso interlocutor.
 • Interpretación: Damos á persoa interlocutora un sentido (que ela ignora), ao que acaba de dicir.
 • Apoio: Facemos un esforzo por desdramatizar as cuestións das que o noso interlocutor nos fala.
 • Enquisa ou Investigación: Consiste en presionar ao outro con preguntas a fin de comprender mellor a dificultade que propón e axudarlle a resolvela.
 • Solución-decisión: Característica dos líderes e de persoas que toman a posición superior na relación.
 • Escoita comprensiva e reformulación: Consiste primeiro en escoitar atentamente o que di o interlocutor. Nunha segunda fase, o que escoita reformula os temas emitidos polo seu interlocutor a fin de asegurarse que comprendeu ben o que se dixo, tendo especial coidado en non interpretalas.

As preguntas

Durante esta clase pareceunos de especial relevancia a importancia de saber preguntar. 

Preguntar e a maneira de evitar que o/a orientador/a dea algo por suposto, e para obter a información necesaria para  deseñar unha acción formativa máis eficaz. Ademáis si se acompaña dunha comunicación non verbal adecuada, resulta máis motivador para os/as oíntes. É fundamental facer unha reflexión previa  ¿qué quero conseguir con esta comunicación? Dependendo de ísto podense facer diferentes tipos de preguntas:

 • Abertas: O interlocutor responde libremente. Se fan en entrevistas individuais ou reunións.
 • Pechadas:Limítase a dúas canles .Util en decisións rápidas ou para confirmar. SI/NO normalmente.
 • Categorizadas. Pregunta subdividida en categorías.Se utilizan en enquisas ou estudos de opinión.
 • Alternativas: A pregunta en si mesma orienta sobre as eleccións posibles (OU..).
 • De devolución: Non se responde directamente. Ej.¿ Qué opina…?
 • Reflexo ou control:E unha maneira de controlar o que se fixo, retomando a última idea.
 • Indutivas: A pregunta contén a resposta. Pode ser algo impositiva.
Todo ísto permitirá un feedback correcto (positivo ou negativo), sempre a procura de mellorar o nivel profesioal do/a orientado/a.


O feedback na comunicación

É o intercambio de mensaxes, comentarios, opinions, etc. entre os compoñentes de un equipo. Poder ser POSITIVO, por exemplo, felicitar por unha tarefa ben feita, ou NEGATIVO, por exemplo, que nos corrixan un traballo mal feito. Este ultimo, o negativo, pode ser moito mais enrriquecedor si e dado de forma correcta, xa unha crítica ben feita axudanos a mellorar a nivel profesional. Posúe unha serie de características:
 • Aplicable: Dirixido a un comportamento susceptible de ser modificado mediante o recoñecemento do aspecto no que se comete o fallo e mediante esforzo persoal tendente a corrixilo.
 • Neutro: is descriptivo que valorativo.
 • Oportuno: Capacidade do comunicador para discernir se tanto el como o receptor están en condicións favorables para que o feedback produza un efecto positivo.
 • Solicitado 
 • Obxectivo: Debe ser claro na mensaxe, evitar rodeos e evasivas. 
 • Directo:Ten que ser ofrecido persoal e directamente. 
 • Específico: Si o contido da mensaxe e difuso, perde a sua forza e o seu significado.
 • Comprobado: Debemos comprobar  que a mensaxe, foi correctamente recibido.

E para rematar, seguindo as indicacións de Fernando, fixemos un exercicio que todos deberiamos de facer de vez en cando que se chama a Xanela de Johari:


johari.gif
Área Libre.- Comparte información de carácter persoal. Cararterízase polo intercambio libre e aberto de información entre o EU  e os demáis. Aumenta de tamaño na medida que medra o nivel de confianza entre os membros do grupo.

Área cega.- Conten informacion no noso EU que nos ignoramos pero que e coñecida polos demais.

Área oculta.- Información que sabemos de nos, pero descoñecida polo grupo.

Área descoñecida.- Factores da nosa personalidade dos que non somos conscientes e que tamen son descoñecidas para as persoas que se relacionan con nos. E a area das nosas motivacions inconscientes.

E para rematar,deixamosvos o enlace ó Storify sobre as competencias comunicativas para que poidades ver máis a fondo a sesión e un vídeo para acabar de enterder a importancia dunha comunicación eficaz e evitar os conflictos.

https://storify.com/evarelalei/competencias-comunicativas-para-o-emprego
Bibliografia


 • http://www.toptencoms.com
 • http://www.cepvi.com/articulos/gestos1.shtml
 • http://www.teresbaro.com
 • http://larissaperea.blogspot.com.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario